Facebook

Sözlük

full

adjective

Türkçe'si dolu, tam; tok
Tür adjective
Örnek Cümle
The history of man is full of accounts of war.
İnsanlık tarihi savaş öyküleriyle doludur.

verb

Türkçe'si yıkayıp çektirmek
Tür verb
Örnek Cümle
In Britain, after 1945, the maintenance of full employment was accepted by all political parties as the primary objective of economic policy.
1945’ten sonra İngiltere’de tam istihdamın sağlanması, tüm siyasi partilerce ekonomik politikanın birinci hedefi olarak kabul edilmiştir.

Alternatif öneriler:

full-scalefull-time