Facebook

Sözlük

full

adjective

Türkçe'si dolu, tam; tok
Tür adjective
Örnek Cümle
In Britain, after 1945, the maintenance of full employment was accepted by all political parties as the primary objective of economic policy.
1945’ten sonra İngiltere’de tam istihdamın sağlanması, tüm siyasi partilerce ekonomik politikanın birinci hedefi olarak kabul edilmiştir.

verb

Türkçe'si yıkayıp çektirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Long before skiing became a widespread sport, foreign visitors used to come to the Swiss Alps forrelaxing holidays, full of wonderful views and freshair.
Kayak, yaygın bir spor olmadan çok önce, yabancı ziyaretçiler İsviçre Alplerine harika manzaralar vetemiz havayla dolu dinlendirici tatiller için gelirlerdi.

Alternatif öneriler:

full-scalefull-time