Facebook

Sözlük

fully

adverb

Türkçe'si tamamen
Tür adverb
Örnek Cümle
She put off replying the letter till she had fully studied the matter and determined the policy to be pursued.
Konuyu iyice anlayıp izlenecek politikayı saptayıncaya kadar mektuba cevap vermeyi erteledi.

Alternatif öneriler:

fullfull-scalefull-time