Facebook

Sözlük

function

verb

Türkçe'si çalışmak,işlemek
Tür verb
Örnek Cümle
For of us, in the age of technology, there isn't enough time for us to do anything but move from one function to the next.
Bizim için, teknoloji çağında, bir şey yapmamız için yeterli vaktimiz yok ancak bir fonksiyondan diğerine hareket etmek için var.

noun

Türkçe'si işlev,görev
Tür noun
Örnek Cümle
The form which a building takes depends upon the function for which it is to be used, the architect’s aesthetic sense and the structural method adopted.
Bir binanın aldığı biçim, hangi işlev için kullanılacağına, mimarın estetik anlayışına ve benimsenen yapı yöntemine bağlıdır.