Facebook

Sözlük

fundamental

adjective

Türkçe'si temel, asıl
Tür adjective
Örnek Cümle
Population explosion, unemployment and poverty are the prime and fundamental reasons behind India's still being third world country.
Nüfus patlaması, işsizlik ve yoksulluk Hindistan'ın hala üçüncü dünya ülkesi olmasının ardındaki başlıca ve temel sebeplerdir.