Facebook

Sözlük

funding

noun

Türkçe'si fon sağlama
Tür noun
Örnek Cümle
The challenge women-owned businesses mostly encounter is the lack of funding or having low revenues.
İş sahibi kadınların genellikle karşılaştığı güçlük fon eksikliği ya da düşük gelir almalarıdır.