Facebook

Sözlük

funding

noun

Türkçe'si fon sağlama
Tür noun
Örnek Cümle
Thanks to many different sources of funding and scholarships, private schools are not just for those that are considered privileged.
Bir çok farklı fon bulma ve burslar sayesinde özel okullar artık ayrıcalıklı düşünenlerden değildir.