Facebook

Sözlük

further

adjective

Türkçe'siileri; daha çok, başka
Türadjective
Örnek Cümle
The thief is being held for further questioning for about two hours at the police station.
Hırsız, polis karakolunda daha fazla sorgulama için iki saattir tutuluyor.

adverb

Türkçe'sidaha ileri,öteye
Türadverb
Örnek Cümle
If nothing further is done to dismantle the extensive Russian and US nuclear arms, the Arctic could once again become a nuclear front.
Eğer Rusya ve Amerika‘nın yoğun nükleer silahlarını ortadan kaldırmak için daha fazla bir şey yapılmazsa, Kuzey Kutup bölgesi yeniden bir nükleer cephe haline gelebilir.

noun

Türkçe'siilave,başka,daha fazla
Türnoun
Örnek Cümle
Now the Louvre plans to examine the painting further using infra-red scanning techniques.
Burada, teknisyenler boyunda, belki de sanatçının daha sonra yaptığı, inci gerdanlı­ğın kalıntıları olan, bir sıra beyaz benek ortaya çıkardılar.

Alternatif öneriler:

furthermorefurthest