Facebook

Sözlük

further

adjective

Türkçe'siileri; daha çok, başka
Türadjective
Örnek Cümle
HIGH COMEDY and LOW COMEDY may be further apart from each other in nature than are TRAGEDY and some serious comedy.
İnce komedi ve kaba komedi, trajedi ve kimi komedilerden nitelik bakımından birbirinden daha uzak olabilir.

adverb

Türkçe'sidaha ileri,öteye
Türadverb
Örnek Cümle
As the universe expands and objects move further away from each other, gravity gets weaker.
Evren genişledikçe ve nesneler birbirinden daha da uzaklaştıkça yer çekimi zayıflar.

Alternatif öneriler:

furthermorefurthest