Facebook

Sözlük

further

adjective

Türkçe'si ileri; daha çok, başka
Tür adjective
Örnek Cümle
HIGH COMEDY and LOW COMEDY may be further apart from each other in nature than are TRAGEDY and some serious comedy.
İnce komedi ve kaba komedi, trajedi ve kimi komedilerden nitelik bakımından birbirinden daha uzak olabilir.

adverb

Türkçe'si daha ileri,öteye
Tür adverb
Örnek Cümle
Now the Louvre plans to examine the painting further using infra-red scanning techniques.
Burada, teknisyenler boyunda, belki de sanatçının daha sonra yaptığı, inci gerdanlı­ğın kalıntıları olan, bir sıra beyaz benek ortaya çıkardılar.