Facebook

Sözlük

furthermore

conjunction

Türkçe'siayrıca, dahası
Türconjunction

Alternatif öneriler:

furtherfurthest