Facebook

Sözlük

fusion

noun

Türkçe'si birleşme,kaynaşma
Tür noun
Örnek Cümle
The possibility of cold fusion has been examined for many years.
Soğuk füzyon olasılığı uzun yıllardır incelenmektedir.