Facebook

Sözlük

futile

adjective

Türkçe'siboş, yararsız
Türadjective
Örnek Cümle
When the Mongol invasion started, the Uyghurs, realizing that resistance was futile , submitted willingly to Gengis Khan.
Moğol istilası başlayınca, direnişin boşuna olduğunu anlayan Uygurlar, Cengiz Han'a isteyerek teslim oldular.