Facebook

Sözlük

futile

adjective

Türkçe'si boş, yararsız
Tür adjective
Örnek Cümle
When the Mongol invasion started, the Uyghurs, realizing that resistance was futile , submitted willingly to Gengis Khan.
Moğol istilası başlayınca, direnişin boşuna olduğunu anlayan Uygurlar, Cengiz Han'a isteyerek teslim oldular.