Facebook

Sözlük

future

adjective

Türkçe'sigelecek,gelecekti
Türadjective
Örnek Cümle
While some people are rather pessimistic about the future of the world, others keep their hopes up.
Bazı insanlar dünyanın geleceği konusunda oldukça kötümserken, diğerleri umutlarını koruyorlar.

noun

Türkçe'sigelecek
Türnoun
Örnek Cümle
Nicholas Gane's newly published book The Future of Social Theory brings together a series of interviews held with the world's leading social theorists.
Nicholas Gane'in yeni yayımlanan kitabı Toplum Kuramının Geleceği, dünyanın önde gelen toplum kuramcıları ile yapılan bir dizi mülakatı bir araya getirmektedir.

Alternatif öneriler:

futurismfuturisticin the future