Facebook

Sözlük

gas

noun

Türkçe'si gaz
Tür noun
Örnek Cümle
Bioenergy is energy produced from organic matter, whereas biofuels are liquid, solid or gas fuels derived from biomass.
Biyoenerji organik maddeden üretilen enerjidir, oysa ki biyoyakıtlar biyokitleden türeyen sıvı, katı ve gaz yakıtlardır.