Facebook

Sözlük

gaseous

adjective

Türkçe'sigazlı, gaz gibi
Türadjective
Örnek Cümle
A substance in the solid state may be changed into a liquids and one in the liquid state may be changed into a gaseous substance.
Katı durumdaki bir madde sıvı maddeye dönüştürülebilir, sıvı durumdaki de gaz durumuna dönüştürülebilir.