Facebook

Sözlük

gathering

noun

Türkçe'si toplantı
Tür noun
Örnek Cümle
That is, the opinions of the experimenters must enter into the gathering and interpreting of data as little as possible.
Üçüncüsü, işlemler yinelenebilir olmalıdır.