Facebook

Sözlük

general

adjective

Türkçe'sigenel,yaygın
Türadjective
Örnek Cümle
Though held vigorously by some, this theory has generally given place to one which holds that the materials of the epic may have accumulated in this fashion but that the epic poem itself is the product of a single genius who gives it STRUCTURE and expression.
Kimilerince hararetle savunulmakla, birlikte, bu kuram yerini gereçleri böyle toplansa bile, destanın ona yapı ve anlatım sağlayan tek bir dahinin ürünü olduğunu öne süren bir kurama bırakmıştır.

noun

Türkçe'sigeneral
Türnoun
Örnek Cümle
The Secretary-General is appointed for a five-year term by the General Assembly on the recommendation of the Security Council.
Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi'nin önerisiyle Genel Kurul tarafından beş yıllık bir dönem için atanır.