Facebook

Sözlük

general

adjective

Türkçe'si genel,yaygın
Tür adjective
Örnek Cümle
Though held vigorously by some, this theory has generally given place to one which holds that the materials of the epic may have accumulated in this fashion but that the epic poem itself is the product of a single genius who gives it STRUCTURE and expression.
Kimilerince hararetle savunulmakla, birlikte, bu kuram yerini gereçleri böyle toplansa bile, destanın ona yapı ve anlatım sağlayan tek bir dahinin ürünü olduğunu öne süren bir kurama bırakmıştır.

noun

Türkçe'si general
Tür noun
Örnek Cümle
The Secretary General said that the new plan the Russians had proposed was, in many respects, the same as the one that had been rejected earlier.
Genel Sekreter, Sovyetlerin önerdiği yeni planın, birçok bakımdan, daha önce reddedilenle aynı olduğunu söyledi.

Alternatif öneriler:

in generalinspector general