Facebook

Sözlük

general

adjective

Türkçe'si genel,yaygın
Tür adjective
Örnek Cümle
He hopes that health ministries in countries where lead-based cosmetics are on sale will organize health education programmes for the medical profession and the general population.
Aslanı, birçok kimsenin bu geleneksel uygulamayı izleyerek karşı karşıya kaldıkları tehlikenin ayırdında olmadıklarını vurguluyor.

noun

Türkçe'si general
Tür noun
Örnek Cümle
The Secretary General said that the new plan the Russians had proposed was, in many respects, the same as the one that had been rejected earlier.
Genel Sekreter, Sovyetlerin önerdiği yeni planın, birçok bakımdan, daha önce reddedilenle aynı olduğunu söyledi.

Alternatif öneriler:

in generalinspector general