Facebook

Sözlük

general

adjective

Türkçe'si genel,yaygın
Tür adjective
Örnek Cümle
When General Franco died late in 1975 after a prolonged illness, his dictatorship, which had lasted for years, finally came to an end.
General Franco, uzun süren bir hastalıktan sonra 1975 sonlarında ölünce, yıllarca sürmüş olan diktatörlüğü nihayet sona erdi.

noun

Türkçe'si general
Tür noun

Alternatif öneriler:

in generalinspector general