Facebook

Sözlük

generally

adverb

Türkçe'si genellikle
Tür adverb
Örnek Cümle
For years, the major cause of death in manydeveloped countries has been diseases of the heartand blood vessels, generally known as cardiovasculardisease.
Yıllarca, gelişmiş pek çok ülkede başlıca ölüm nedeni, genellikle kardiyovasküler hastalıklar olarak bilinen kalp ve damar hastalıkları olmuştur.