Facebook

Sözlük

generate

verb

Türkçe'si üretmek; oluşturmak
Tür verb
Örnek Cümle
With a population of roughly 10 billion people in 2050, some experts predict that the world will need five times more power than we generate today.
Bazı uzmanlar, 2050'de yaklaşık 10 milyar nüfusu ile dünyanın, bugün ürettiğimizden beş kat daha fazla elektriğe gereksinimi olacağını tahmin etmektedir.