Facebook

Sözlük

generously

adverb

Türkçe'sicömert bir şekilde
Türadverb
Örnek Cümle
Many international organizations have been invited to contribute generously to the fund set up to fight famine in Africa.
Pek çok uluslararası kuruluş, Afrika’daki açlıkla savaşmak için oluşturulan fona bol miktarda katkıda bulunmaya çağrılmıştır

Alternatif öneriler:

generositygenerous