Facebook

Sözlük

genetic

adjective

Türkçe'si kalıtsal,kalıtımsal
Tür adjective
Örnek Cümle
Evolution can be defined as genetic changes occurring over time in a species of organism.
Evrim, bir canlı türünde zamanla meydana gelen genetik değişiklikler olarak tanımlanabilir.