Facebook

Sözlük

geological

adjective

Türkçe'si jeolojik
Tür adjective
Örnek Cümle
Much of what we know about the history of life on our planet is based on geological evidence, in particular fossil records.
Gezegenimiz üzerindeki hayatın tarihi hakkında bildiklerimizin çoğu, jeolojik kanıtlara özellikle fosil kayıtlarına dayanır.