Facebook

Sözlük

geologically

adverb

Türkçe'sijeolojik olarak
Türadverb
Örnek Cümle
Although there are no active volcanoes in Turkey, a large part of the country is geologically unstable, and severe earthquakes occur from time to time.
Türkiye’de aktif volkan bulunmadığı halde, ülkenin büyük bir bölümü jeolojik olarak istikrarsızdır ve zaman zaman şiddetli depremler olmaktadır.

Alternatif öneriler:

geologicalgeologist