Facebook

Sözlük

get over

phrasal verb

Türkçe'si iyileşmek,atlatmak,üstesinden gelmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Say what you like, we can’t possibly get over the economic recession without taking really drastic measures.
Ne istersen söyle, gerçekten sert önlemler almadıkça ekonomik durgunluğu aşmamız mümkün değildir.