Facebook

Sözlük

get

verb

Türkçe'sialmak, elde etmek
Türverb
Örnek Cümle
With narrowed blood vessels, vital organs do not get enough blood.
Daralan kan damarlarıyla hayati organlar, yeterli kan almaz.