Facebook

Sözlük

giant

adjective

Türkçe'si dev, büyük
Tür adjective
Örnek Cümle
China’s economic growth rate isn’t exceptional if we compare it with other giant economies in Asia.
Eğer Asya’daki diğer dev ekonomilerle karşılaştırırsak, Çin’in büyüme hızı istisnai değildir.