Facebook

Sözlük

give in to

phrasal verb

Türkçe'si boyun eğmek,teslim olmak
Tür phrasal verb