Facebook

Sözlük

give off

phrasal verb

Türkçe'si salmak,yaymak,bırakmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Each neurone has two types of process: a number of short, freely branching fibres called dendrites, and a single process called the axon, which may or may not give off branches along its course.
Her nöronda iki tür çıkıntı vardır: kısa, serbestçe dallanan birkaç iplikçik dandrid diye adlandırılır; boyunca dalcık bulunan ya da bulunmayan tek çıkıntıya ise akson denir.