Facebook

Sözlük

give out

phrasal verb

Türkçe'si yorulmak,tükenmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Animals and plants continually take in and give out carbon during respiration.
Hayvanlar ve bitkiler solunum sırasında sürekli olarak karbon alıp verirler.