Facebook

Sözlük

give rise to

phrasal verb

Türkçe'si sebep olmak, ortaya çıkarmak
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Similarly, loneliness or constant feeling of hopelessness, anxiety or other psychological problems give rise to stress.
Benzer olarak yalnızlık yada sürekli umutsuzluk hissi, endişe yada psikolojik sorunlar strese sebep olur.