Facebook

Sözlük

give rise to

phrasal verb

Türkçe'sisebep olmak, ortaya çıkarmak
Türphrasal verb
Örnek Cümle
Similarly, loneliness or constant feeling of hopelessness, anxiety or other psychological problems give rise to stress.
Benzer olarak yalnızlık yada sürekli umutsuzluk hissi, endişe yada psikolojik sorunlar strese sebep olur.