Facebook

Sözlük

give

verb

Türkçe'si vermek
Tür verb
Örnek Cümle
Since he has published extensively on the Cold Warera, we asked him to give a lecture on the Soviet espionage activities in the 1980s in the West.
Soğuk savaş dönemi ile ilgili pek çok yayın yapmış olduğu için, kendisinden 1960’larda Batıdaki Sovyet casusluk faaliyetleri üzerine bir konuşma yapmasını rica ettik.