Facebook

Sözlük

give

verb

Türkçe'si vermek
Tür verb
Örnek Cümle
The government hospitals do not give priority unless you have a major urgency or critical condition.
Devlet hastaneleri, önemli bir aciliyetiniz ya da ciddi bir durumunuz olmadıkça öncelik göstermez.