Facebook

Sözlük

global warming

noun

Türkçe'si küresel ısınma
Tür noun
Örnek Cümle
Today's state and a higher level global warming is often a threat to earth's existence.
Bugünün durum ve yüksek ölçüdeki küresel ısınması çoğu zaman dünyanın varlığı için bir tehdittir.

Alternatif öneriler:

globalwarming