Facebook

Sözlük

global

adjective

Türkçe'si küresel
Tür adjective
Örnek Cümle
Recycling is the most effective means to reduce global warming.
Geri dönüşüm, küresel ısınmayı azaltmak için en etkili araçtır.