Facebook

Sözlük

global

adjective

Türkçe'siküresel
Türadjective
Örnek Cümle
The global warming is also responsible for the introduction of some new diseases.
Küresel ısınma ayrıca yeni bazı hastalıkların ortaya çıkmasından sorumludur.