Facebook

Sözlük

global

adjective

Türkçe'si küresel
Tür adjective
Örnek Cümle
One of the latest issues that has almost everybody concerned is global warming.
Hemen hemen herkesin endişeli olduğu son konulardan birisi küresel ısınmadır.