Facebook

Sözlük

glucose

noun

Türkçe'si glikoz
Tür noun
Örnek Cümle
Starch and glycogen are very large molecules formed by the association of many glucose molecules.
Nişasta ve glikojen, pek çok glikoz molekülünün birleşmesiyle oluşan çok büyük moleküllerdir.