Facebook

Sözlük

go to

phrasal verb

Türkçe'si satılmak,verilmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
We don't go to the cinema very often.
Çok sık sinemaya gitmeyiz.