Facebook

Sözlük

go

verb

Türkçe'si gitmek
Tür verb
Örnek Cümle
The new reforms in Turkey will not make any improvement, in contrast it may cause democracy to go worse.
Türkiye'deki yeni reformlar hiç gelişme sağlamayacak, aksine demokrasinin kötüleşmesine sebep olabilir.