Facebook

Sözlük

go

verb

Türkçe'sigitmek
Türverb
Örnek Cümle
Neither of them wanted to go to the meeting.
Hiçbiri toplantıya gitmek istemedi.

noun

Türkçe'siteşebbüs,girişim,sıra
Türnoun
Örnek Cümle
Since records of seismic activity in Australia only go back 150 years, a variety of new techniques are presently being used to find out what had happened before then.
Avustralya'da sismik olay kayıtları sadece 150 yıl geriye gittiğinden, daha önce neler olduğunu anlamak için günümüzde çeşitli yeni teknikler kullanılmaktadır.