Facebook

Sözlük

goal

noun

Türkçe'si amaç,hedef
Tür noun
Örnek Cümle
The goal of primary education is to achieve literacy and build a strong foundation for other levels of education.
İlköğretimin amacı, okuryazarlığa ulaşmak ve eğitimin diğer seviyeleri için güçlü bir temel kurmaktır.