Facebook

Sözlük

goal

noun

Türkçe'si amaç,hedef
Tür noun
Örnek Cümle
The manager's goal is to influence the factors that motivate their employees to a higher level of productivity.
Yöneticilerin amacı işçilerini daha yüksek verimlilik seviyesine motive eden faktörleri etkilemektir.