Facebook

Sözlük

gold

adjective

Türkçe'sialtından yapılmış,altın renkli
Türadjective
Örnek Cümle
When gold was discovered in California in 1848, the population of San Francisco, one of the major cities in the area, jumped to 10, 000.
1848’de Kaliforniya’da altın keşfedilince, bölgedeki önemli şehirlerden biri olan San Francisco’nun nüfusu 10.000’e fırladı.

noun

Türkçe'sialtın
Türnoun
Örnek Cümle
When gold was discovered in California in 1848, the population of San Francisco, one of the major cities in the area, jumped to 10, 000.
1848’de Kaliforniya’da altın keşfedilince, bölgedeki önemli şehirlerden biri olan San Francisco’nun nüfusu 10.000’e fırladı.

Alternatif öneriler:

goldengoldfishgoldmine