Facebook

Sözlük

goods and services

noun

Türkçe'si mallar ve hizmetler
Tür noun
Örnek Cümle
In preindustrial societies, goods and services were exchanged directly, without money, in a process called barter.
Endüstri öncesi toplumlarda mal ve hizmet, takas adı verilen bir yöntemle, para kullanmadan direkt olarak değiştirilirdi.