Facebook

Sözlük

goods

noun

Türkçe'si mal,eşya
Tür noun
Örnek Cümle
Globalization is the movements of goods services, assets and ideas.
Küreselleşme mal ve hizmetlerin, varlıkların ve fikirlerin hareketidir.