Facebook

Sözlük

government

noun

Türkçe'si hükumet,yönetim
Tür noun
Örnek Cümle
Since the new government came to power, a lot of restrictions on imports have been done away with.
Yeni hükümet iktidara geldiğinden beri ithalata birçok kısıtlama yürürlülükten kaldırıldı.