Facebook

Sözlük

government

noun

Türkçe'si hükumet,yönetim
Tür noun
Örnek Cümle
The government hospitals do not give priority unless you have a major urgency or critical condition.
Devlet hastaneleri, önemli bir aciliyetiniz ya da ciddi bir durumunuz olmadıkça öncelik göstermez.