Facebook

Sözlük

graceful

adjective

Türkçe'si zarif, nazik
Tür adjective
Örnek Cümle
In Muslim architecture, the dome is a striking feature and is used to form a contrast with the graceful minarets.
İslam Mimarisi'nde kubbe çarpıcı bir özelliktir ve zarif minarelerle bir tezat oluşturmak için kullanılır.