Facebook

Sözlük

gradually

adverb

Türkçe'si aşama aşama
Tür adverb
Örnek Cümle
According to one theory, the first epics took shape from the scattered work of various unknown poets, and through accretion these early EPISODES were gradually molded into a unified whole and an ordered sequence.
Bir kurama göre ilk destanlar bilinmeyen çeşitli ozanların dağınık yapıtlarından oluşmuştur ve birikim yoluyla bu ilk öyküler giderek tek bir bütün ve sıralı bir düzen biçimine getirilmiştir.