Facebook

Sözlük

grain

verb

Türkçe'sitanelemek,öğütmek
Türverb
Örnek Cümle
In the article it is emphasized that world grain production has begun to fall substantially in recent years.
Makalede, dünya tahıl üretiminin son yıllarda önemli ölçüde düşmeye başladığı vurgulanmaktadır.

noun

Türkçe'sitahıl,tanecik
Türnoun
Örnek Cümle
000 ton shipment of grain is received in Indian ports every day of the year, starvation will occur.
000 tonluk hububat gelmedikçe, açlık olacağı söylenmektedir.

Alternatif öneriler:

grainyingrainedmigraine