Facebook

Sözlük

grand

adjective

Türkçe'si büyük,görkemli
Tür adjective
Örnek Cümle
The decision was taken unanimously in the joint session of the Grand National Assembly.
Karar, Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı birleşik oturumda oy birliği ile alındı.