Facebook

Sözlük

granite

noun

Türkçe'si granit
Tür noun
Örnek Cümle
Since nearly all of its buildings are constructed from the granite quarried nearby, the Scottish city of Aberdeen is also called the Granite City.
Binalarının neredeyse tümü, çevreden çıkarılan granitten yapılmış olduğu için, İskoç şehri Aberdeen’e, Granit Şehri de denir.