Facebook

Sözlük

granted

adjective

Türkçe'siverilmiş,bahşedilmiş
Türadjective
Örnek Cümle
No new drug can be sold, with or without a prescription, unless it has been granted a production license by the Ministry of Health.
Sağlık Bakanlığınca üretim ruhsatı verilmedikçe hiçbir yeni ilaç, reçeteyle ve ya reçetesiz satılamaz.