Facebook

Sözlük

grateful

adjective

Türkçe'si minnettar
Tür adjective
Örnek Cümle
I would be very grateful if you would kindly sign this document and let me have it back as soon as possible.
Bu belgeyi lütfedip imzalar ve mümkün olduğunca çabuk tekrar bana gönderirseniz çok minnettar kalırım.