Facebook

Sözlük

greenhouse

noun

Türkçe'sisera
Türnoun
Örnek Cümle
In contrast to the difficulties of controlling CO2, other kinds of greenhouse gases can be eliminated using existing technologies.
Karbondioksiti kontrol etmedeki zorlukların aksine diğer sera gazları var olan teknolojileri kullanarak ortadan kaldırılabilir.

Alternatif öneriler:

evergreengreengreenery