Facebook

Sözlük

greenhouse

noun

Türkçe'sisera
Türnoun
Örnek Cümle
According to the United Nations, cities account for roughly 75% of global energy consumption and 80% of greenhouse gas emissions.
Birleşmiş Milletlere göre, şehirler küresel enerji tüketiminin yaklaşık %75 ini ve sera gaz emisyonunun %80 ini oluşturmaktadır.

Alternatif öneriler:

evergreengreengreenery