Facebook

Sözlük

group

verb

Türkçe'si grup oluşturmak
Tür verb
Örnek Cümle
A hypothesis usually consists of a group of interconnected statements that give a possible solution to a problem.
Bir hipotez, genellikle, bir soruna olası birçözüm getiren birbiriyi bağlantılı bir ifadelergrubundan oluşur.

noun

Türkçe'si grup,topluluk
Tür noun
Örnek Cümle
The man over there, talking to a group of young people, is one of the best politicians this country has produced since World War II.
Şurada bir grup gençle konuşan adam, bu ülkenin İkinci Dünya Savaşı’ndan beri sahip olduğu en iyi siyasetçilerden biridir.