Facebook

Sözlük

group

verb

Türkçe'si grup oluşturmak
Tür verb
Örnek Cümle
An effective work group should be designed well from the start, bringing together people who can contribute to the right mix of knowledge, skills, tools and other resources necessary to succeed.
Etkin bir çalışma grubu, başarmak için gerekli bilginin, becerilerin, gereçlerin ve diğer kaynakların doğru bileşimine katkıda bulunabilen kişileri bir araya getirerek baştan iyi bir biçimde tasarlanmalıdır.

noun

Türkçe'si grup,topluluk
Tür noun
Örnek Cümle
Fiat was started by a group of Italian businessmen in 1899.
Fiat 1899’da bir grup İtalyan iş adamı tarafından başlatıldı.