Facebook

Sözlük

group

verb

Türkçe'si grup oluşturmak
Tür verb
Örnek Cümle
Before folktales were preserved in written form, they were simple stories retold when a group of people with the same interests gathered.
Halk hikayeleri yazılı bir şekilde korunmaya alınmadan önce, aynı ilgiye sahip bir grup insan bir araya geldiği zaman tekrar anlatılan basit hikayelerdi.

noun

Türkçe'si grup,topluluk
Tür noun
Örnek Cümle
In 1996, a South Korean research vessel aroused Japanese anger by entering disputed waters near a group of islands that the South Koreans call Dokdo and the Japanese Takeshima.
1996‘da bir Güney Kore araştırma gemisi, Güney Korelilerin Dokdo, Japonların ise Takeshima dedikleri bir grup adaya yakın ihtilâflı sulara girerek Japonya‘nın öfkesine yol açtı.