Facebook

Sözlük

grow

verb

Türkçe'si büyümek,gelişmek
Tür verb
Örnek Cümle
Plants grow as a result of photosynthesis - the mechanism whereby they convert carbon dioxide from the atmosphere into food.
Bitkiler, atmosferden karbondioksiti gıdaya çevirdikleri mekanizma olan fotosentez sonucu olarak büyürler.

Alternatif öneriler:

grow intogrow out ofgrow up