Facebook

Sözlük

grow

verb

Türkçe'si büyümek,gelişmek
Tür verb
Örnek Cümle
During the 1960s in Namibia, nationalist sentiment began to grow among the native tribes, and a number of political parties were formed including the South West Africa People’s Organisation (SWAPO).
1960’lı yıllarda Namibya’da yerli kabileler arasında milliyetçilik duygusu artmaya başladı ve Güney Batı Afrika Halk Teşkilatı (SWAPO) dahil birçok siyasi parti kuruldu.

Alternatif öneriler:

grow intogrow out ofgrow up