Facebook

Sözlük

growing

adjective

Türkçe'sibüyüyen,artan
Türadjective
Örnek Cümle
Rapidly growing cities have created major problems for modern African cultures.
Hızla büyüyen şehirler modern Afrika kültürleri için büyük sorunlar yaratmıştır.