Facebook

Sözlük

growing

adjective

Türkçe'sibüyüyen,artan
Türadjective
Örnek Cümle
Many women are employed in the growing and processing of tea.
Çayın yetiştirilmesi ve işlenmesinde pek çok kadın çalıştırılmaktadır.