Facebook

Sözlük

grown

adjective

Türkçe'si olgun,yetişmiş
Tür adjective
Örnek Cümle
A person's beliefs and behaviour are, to a great extent, shaped according to the values of the society he has grown up in.
Kişinin düşünce ve davranışları, büyük ölçüde, içinde yetiştiği toplumun değer yargılarına göre şekillenmektedir.

Alternatif öneriler:

grown-uphome-grown